header
holder

EPC berekening

De EPC-berekening is voor nieuwbouwprojecten een eis vanuit de overheid.
Met deze berekening wordt aangetoond dat het gebouw energietechnisch zodanig is ontworpen dat
de energie die in het gebouw wordt gebracht in een redelijke verhouding staat tot de energie die verloren gaat.
Hierbij zijn isolatie, verwarming, ventilatie, en mate van energieterugwinning de belangrijkste componenten om tot een goede waarde te komen.  

holder