header
holder

Bouwaanvraag

De bouwaanvraag of de omgevingsvergunningsaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

-Bestektekening en detailtekeningen
-Constructieberekening
-EPC-berekening
-Bouwfysische berekeningen 
-Sloopaanvraag
-Aanvraag formulier

Deze documenten worden ingediend bij de betreffende gemeente waar, ze eerst welstandtechnisch en bestemmingsplanmatig beoordeeld worden.
Na goedkeuring wordt het plan getoetst op de constructieve en bouwbesluittechnische eisen.
   
holder