header
holder

Bouwbegeleiding
De bouwbegeleiding heeft tot doel het bouwproces zodanig te begeleiden dat voor alle partijen het gewenste resultaat bereikt wordt.
Tijdens de bouw kunnen vragen ontstaan bij zowel aannemer, onderaannemers of opdrachtgever.
Deze vragen dienen beantwoord te worden om het werk niet te laten stagneren, de kwaliteit te waarborgen en de opdrachtgever van de juiste informatie te voorzien.
Verder wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en voortgang van het werk.   
 holder