header
holder

Constructieberekening

Met de constructieberekening worden de benodigde afmetingen bepaald voor de constructieve delen in het gebouw.
Hierbij valt te denken aan fundering, vloeren, stalenliggers, lateien en de dakconstructie.
Deze berekeningen worden uitgevoerd met software die voldoet aan de laatste normen en eisen.
  
holder