header
holder

Ontwerp


Het ontwerp start met een gesprek, met u als opdrachtgever, waar uw wensen worden geïnventariseerd.
Vervolgens worden deze wensen vertaald naar een 3D-tekening.
Deze tekening dient als praatstuk om te controleren of uw wensen op de juiste wijze vertaald zijn.
Na één of twee gesprekken is het ontwerp zover gereed dat het aan uw wensen voldoet en als basis kan dienen voor de verdere uitwerking.

holder