header
holder

Technische omschrijving

De technischeomschrijving -oftewel het bestek- kan gemaakt worden nadat de gegevens voor het indienen van de vergunningsaanvraag compleet zijn.
In de technischeomschrijving worden de onderdelen, de te gebruiken materialen van het gebouw en de installaties nader gespecificeerd.
holder